Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIJEWSKA

Aktualność danych:

MIJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (10 osób), pomorskim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

36

kobiet

Męska forma nazwiska to MIJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2933. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie10 kobiet

  • mazowieckie7 kobiet

  • pomorskie10 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).