Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIJOWSKI

Aktualność danych:

MIJOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie zachodniopomorskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 10 osób, z czego:

10

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIJOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIJOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • zachodniopomorskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).