Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKŁA

Aktualność danych:

MIKŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (101 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 184 osoby, z czego:

95

kobiet

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2871. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 16 kobiet

  • łódzkie53 mężczyzn, 48 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).