Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKŁASZEWSKA

Aktualność danych:

MIKŁASZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (33 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

kobiet

Męska forma nazwiska to MIKŁASZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2860. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKŁASZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie33 kobiety

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie14 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie10 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie3 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).