Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKŁASZEWSKI

Aktualność danych:

MIKŁASZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 100 osób, z czego:

100

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIKŁASZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2841. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKŁASZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie35 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie11 mężczyzn

 • łódzkie2 mężczyzn

 • małopolskie7 mężczyzn

 • podkarpackie2 mężczyzn

 • podlaskie4 mężczyzn

 • pomorskie3 mężczyzn

 • śląskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie6 mężczyzn

 • zachodniopomorskie11 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).