Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKŁOSZ

Aktualność danych:

MIKŁOSZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (73 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 151 osób, z czego:

78

kobiet

73

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2868. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKŁOSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie37 mężczyzn, 36 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).