Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKCZYŃSKA

Aktualność danych:

MIKCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (18 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

33

kobiety

Męska forma nazwiska to MIKCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2936. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).