Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKE

Aktualność danych:

MIKE – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (72 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 216 osób, z czego:

116

kobiet

100

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2841. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn, 19 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie32 mężczyzn, 40 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).