Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKETA

Aktualność danych:

MIKETA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (161 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 195 osób, z czego:

99

kobiet

96

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKETA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie82 mężczyzn, 79 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).