Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKICKA

Aktualność danych:

MIKICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 132 osoby, z czego:

132

kobiety

Męska forma nazwiska to MIKICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2834. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 kobiet

 • kujawsko-pomorskie28 kobiet

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie10 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie2 kobiety

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie15 kobiet

 • pomorskie12 kobiet

 • śląskie10 kobiet

 • wielkopolskie8 kobiet

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).