Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKICKI

Aktualność danych:

MIKICKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (35 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

123

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIKICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2810. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie35 mężczyzn

 • łódzkie11 mężczyzn

 • małopolskie8 mężczyzn

 • mazowieckie2 mężczyzn

 • opolskie8 mężczyzn

 • podkarpackie11 mężczyzn

 • pomorskie11 mężczyzn

 • śląskie12 mężczyzn

 • wielkopolskie5 mężczyzn

 • zachodniopomorskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).