Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKIELSKI

Aktualność danych:

MIKIELSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (71 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 191 osób, z czego:

191

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIKIELSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2742. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKIELSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie17 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • podlaskie71 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie64 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).