Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKIETYN

Aktualność danych:

MIKIETYN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 74 osoby, z czego:

37

kobiet

37

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2904. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKIETYN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).