Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKINKO

Aktualność danych:

MIKINKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie łódzkim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 14 osób, z czego:

11

kobiet

3

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 3.67.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2958. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2930. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKINKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie4 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: