Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKITCZAK

Aktualność danych:

MIKITCZAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

8

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.42.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2958. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2922. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKITCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).