Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKITKA

Aktualność danych:

MIKITKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

24

kobiety

15

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.6.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2942. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2926. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKITKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie8 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).