Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKKE

Aktualność danych:

MIKKE – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (81 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

55

kobiet

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie39 mężczyzn, 42 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).