Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKLAS

Aktualność danych:

MIKLAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (261 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1438 osób, z czego:

744

kobiety

694

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2222. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2247. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKLAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie102 mężczyzn, 85 kobiet

 • kujawsko-pomorskie85 mężczyzn, 78 kobiet

 • lubuskie10 mężczyzn, 18 kobiet

 • łódzkie43 mężczyzn, 42 kobiety

 • małopolskie50 mężczyzn, 64 kobiety

 • mazowieckie25 mężczyzn, 32 kobiety

 • opolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • podkarpackie7 mężczyzn, 7 kobiet

 • podlaskie7 mężczyzn, 8 kobiet

 • pomorskie9 mężczyzn, 11 kobiet

 • śląskie133 mężczyzn, 112 kobiet

 • świętokrzyskie5 mężczyzn, 7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie123 mężczyzn, 138 kobiet

 • zachodniopomorskie23 mężczyzn, 30 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: