Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKLASZ

Aktualność danych:

MIKLASZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (96 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

82

kobiety

86

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2847. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKLASZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie49 mężczyzn, 47 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).