Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKLIŃSKA

Aktualność danych:

MIKLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

136

kobiet

Męska forma nazwiska to MIKLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie11 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie6 kobiet

  • mazowieckie64 kobiety

  • podkarpackie4 kobiety

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).