Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKLUSIAK

Aktualność danych:

MIKLUSIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (58 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

71

kobiet

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.29.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKLUSIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • małopolskie28 mężczyzn, 30 kobiet

  • śląskie16 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).