Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKLUSZKA

Aktualność danych:

MIKLUSZKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 98 osób, z czego:

46

kobiet

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2889. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKLUSZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie15 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).