Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKO

Aktualność danych:

MIKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (67 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

69

kobiet

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie35 mężczyzn, 32 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).