Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKOŁAJCZEWSKA

Aktualność danych:

MIKOŁAJCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (54 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

111

kobiet

Męska forma nazwiska to MIKOŁAJCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKOŁAJCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie32 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie54 kobiety

  • pomorskie9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).