Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKOŁAJEC

Aktualność danych:

MIKOŁAJEC – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (404 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 515 osób, z czego:

240

kobiet

275

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2729. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2658. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKOŁAJEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie213 mężczyzn, 191 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).