Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKOŁAJEWSKA

Aktualność danych:

MIKOŁAJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (441 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2197 osób, z czego:

2197

kobiet

Męska forma nazwiska to MIKOŁAJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1075. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKOŁAJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie166 kobiet

 • kujawsko-pomorskie206 kobiet

 • lubelskie62 kobiety

 • lubuskie48 kobiet

 • łódzkie180 kobiet

 • małopolskie37 kobiet

 • mazowieckie370 kobiet

 • opolskie18 kobiet

 • podkarpackie16 kobiet

 • podlaskie19 kobiet

 • pomorskie141 kobiet

 • śląskie100 kobiet

 • świętokrzyskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie57 kobiet

 • wielkopolskie441 kobiet

 • zachodniopomorskie91 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: