Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKOŁAJSKA

Aktualność danych:

MIKOŁAJSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 489 osób, z czego:

489

kobiet

Męska forma nazwiska to MIKOŁAJSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2477. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKOŁAJSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie41 kobiet

 • kujawsko-pomorskie68 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie13 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie63 kobiety

 • mazowieckie41 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie6 kobiet

 • pomorskie42 kobiety

 • śląskie38 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie39 kobiet

 • wielkopolskie47 kobiet

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).