Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKOŁAJUK

Aktualność danych:

MIKOŁAJUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (115 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 358 osób, z czego:

170

kobiet

188

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2799. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2745. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKOŁAJUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie64 mężczyzn, 51 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie23 mężczyzn, 18 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie56 mężczyzn, 48 kobiet

  • pomorskie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).