Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKOŁOWICZ

Aktualność danych:

MIKOŁOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

59

kobiet

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKOŁOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie12 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie11 mężczyzn, 17 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).