Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKOŁOWSKA

Aktualność danych:

MIKOŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

139

kobiet

Męska forma nazwiska to MIKOŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKOŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 kobiet

 • kujawsko-pomorskie13 kobiet

 • łódzkie30 kobiet

 • małopolskie11 kobiet

 • mazowieckie8 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie6 kobiet

 • śląskie8 kobiet

 • świętokrzyskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).