Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKOŁOWSKI

Aktualność danych:

MIKOŁOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

145

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIKOŁOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2796. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKOŁOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie21 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn

 • łódzkie28 mężczyzn

 • małopolskie9 mężczyzn

 • mazowieckie10 mężczyzn

 • podlaskie4 mężczyzn

 • pomorskie7 mężczyzn

 • śląskie7 mężczyzn

 • świętokrzyskie12 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn

 • wielkopolskie6 mężczyzn

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).