Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKORSKI

Aktualność danych:

MIKORSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 74 osoby, z czego:

2

kobiety

72

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIKORSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKORSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • lubuskie7 mężczyzn

  • łódzkie7 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie22 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).