Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKOSIŃSKA

Aktualność danych:

MIKOSIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (39 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 86 osób, z czego:

86

kobiet

Męska forma nazwiska to MIKOSIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKOSIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubuskie5 kobiet

  • łódzkie39 kobiet

  • małopolskie11 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie8 kobiet

  • świętokrzyskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).