Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKOSIK

Aktualność danych:

MIKOSIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

71

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKOSIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie31 mężczyzn, 33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).