Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKOWSKA

Aktualność danych:

MIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 271 osób, z czego:

271

kobiet

Męska forma nazwiska to MIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2695. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 kobiet

 • kujawsko-pomorskie26 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie14 kobiet

 • małopolskie45 kobiet

 • mazowieckie35 kobiet

 • opolskie9 kobiet

 • podkarpackie40 kobiet

 • podlaskie9 kobiet

 • pomorskie16 kobiet

 • śląskie7 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • wielkopolskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: