Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKRUTA

Aktualność danych:

MIKRUTA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (78 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

64

kobiety

53

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.21.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2888. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKRUTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie35 mężczyzn, 43 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).