Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKSA

Aktualność danych:

MIKSA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (945 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1699 osób, z czego:

860

kobiet

839

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2107. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2102. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKSA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 mężczyzn, 15 kobiet

 • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn, 11 kobiet

 • lubuskie9 mężczyzn, 6 kobiet

 • łódzkie451 mężczyzn, 494 kobiety

 • małopolskie44 mężczyzn, 28 kobiet

 • mazowieckie78 mężczyzn, 75 kobiet

 • opolskie32 mężczyzn, 24 kobiety

 • podkarpackie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • podlaskie6 mężczyzn, 5 kobiet

 • pomorskie22 mężczyzn, 22 kobiety

 • śląskie68 mężczyzn, 52 kobiety

 • świętokrzyskie8 mężczyzn, 4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie11 mężczyzn, 9 kobiet

 • zachodniopomorskie43 mężczyzn, 39 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: