Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKSIEWICZ

Aktualność danych:

MIKSIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (103 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 249 osób, z czego:

113

kobiet

136

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2856. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2797. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKSIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 mężczyzn, 22 kobiety

  • małopolskie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie61 mężczyzn, 42 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie14 mężczyzn, 13 kobiet

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).