Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKSTACKA

Aktualność danych:

MIKSTACKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 74 osoby, z czego:

74

kobiety

Męska forma nazwiska to MIKSTACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKSTACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • wielkopolskie51 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).