Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKUĆ

Aktualność danych:

MIKUĆ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 200 osób, z czego:

108

kobiet

92

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKUĆ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie19 mężczyzn, 15 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 12 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie20 mężczyzn, 23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).