Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKUŁKO

Aktualność danych:

MIKUŁKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 176 osób, z czego:

93

kobiety

83

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2858. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKUŁKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie21 mężczyzn, 17 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie28 mężczyzn, 40 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).