Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKUŁOWSKA

Aktualność danych:

MIKUŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 68 osób, z czego:

68

kobiet

Męska forma nazwiska to MIKUŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKUŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie11 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie25 kobiet

  • podlaskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).