Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKUŚKIEWICZ

Aktualność danych:

MIKUŚKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (59 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 255 osób, z czego:

137

kobiet

118

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2832. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2815. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKUŚKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn, 27 kobiet

  • małopolskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie13 mężczyzn, 20 kobiet

  • opolskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie19 mężczyzn, 21 kobiet

  • świętokrzyskie28 mężczyzn, 31 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).