Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKUCKA

Aktualność danych:

MIKUCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (186 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 826 osób, z czego:

826

kobiet

Męska forma nazwiska to MIKUCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2144. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKUCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie52 kobiety

 • kujawsko-pomorskie31 kobiet

 • lubelskie6 kobiet

 • lubuskie19 kobiet

 • łódzkie30 kobiet

 • małopolskie11 kobiet

 • mazowieckie123 kobiety

 • opolskie8 kobiet

 • podkarpackie5 kobiet

 • podlaskie186 kobiet

 • pomorskie74 kobiety

 • śląskie45 kobiet

 • warmińsko-mazurskie82 kobiety

 • wielkopolskie28 kobiet

 • zachodniopomorskie30 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: