Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKUCKI

Aktualność danych:

MIKUCKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (233 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 794 osoby, z czego:

12

kobiet

782

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIKUCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2954. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2159. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKUCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie37 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie33 mężczyzn

 • lubelskie6 mężczyzn

 • lubuskie12 mężczyzn

 • łódzkie30 mężczyzn

 • małopolskie16 mężczyzn

 • mazowieckie94 mężczyzn

 • opolskie6 mężczyzn

 • podlaskie233 mężczyzn

 • pomorskie91 mężczyzn

 • śląskie45 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie92 mężczyzn

 • wielkopolskie16 mężczyzn

 • zachodniopomorskie28 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: