Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKUCZEWSKI

Aktualność danych:

MIKUCZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

45

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIKUCZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKUCZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • lubuskie9 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie19 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).