Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKULA

Aktualność danych:

MIKULA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (92 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 289 osób, z czego:

133

kobiety

156

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2785. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKULA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie9 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie20 mężczyzn, 22 kobiety

  • podkarpackie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie16 mężczyzn, 15 kobiet

  • świętokrzyskie52 mężczyzn, 40 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).