Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKULI

Aktualność danych:

MIKULI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 48 osób, z czego:

22

kobiety

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2915. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKULI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie17 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).