Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKULISZYN

Aktualność danych:

MIKULISZYN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (30 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

51

kobiet

54

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKULISZYN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 16 kobiet

  • lubuskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).