Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKUNDA

Aktualność danych:

MIKUNDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (80 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 285 osób, z czego:

146

kobiet

139

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2820. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2802. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKUNDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie23 mężczyzn, 26 kobiet

  • lubuskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie31 mężczyzn, 29 kobiet

  • mazowieckie11 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie38 mężczyzn, 42 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).